• Solpaneler_mast.jpg
 • Villasol.jpg
 • Villasol 10kW.jpg
 • Tripower_5000-9000.jpg
 • Sunny Boy montering.jpg
 • Projekt2.jpg
 • Solpaneler bat.jpg
 • Solpaneler tegeltak.jpg
 • Villasol_15kW.jpg
 • Villasol svarta paneler.jpg
 • familj solenergi solceller.jpg
 • Villasolar_10kw_tracker.jpg
 • SunnyBoy3000.jpg
 • Projekt3.jpg
 • Fritidsverk_sol_bat.jpg
 • Projekt1.jpg
 • SunnyBoydisplay.jpg
 • Villasol_solpaneler.jpg
 • Planering solceller.jpg
 • Mastsol_Sunny_Boy_5000TL.jpg
Kontakta oss:
Robert Nordh
0735-541010
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Södergårdsvägen 18
434 92 Vallda
Halland, Sweden

Om solenergi


Diagram hus solanlaggning

Så här fungerar solcellssystem

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler.

Hur fungerar solceller?

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet genom att använda ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och polymerresin. De varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlänkande moduler. När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström. Likströmmen transporteras sedan genom en kabel till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström, så att den kan anslutas till bostadens elnät.

Alla våra växelriktare ger 400V 3-fas men kan även fås för 230V 1-fas, men rekommenderas ej då nya regler eventuellt kommer att träda i kraft med en avgift.

Mångsidighet

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler som vanligtvis är 1×1,6 m. Av dessa kan man bilda en serie moduler oftast maximalt upp till 1000V men monteras då i flera rader och systemet kan i princip kan bli hur stor som helst. Solcellssystem kan monteras både vertikalt och horisontellt för att de ska kunna anpassas till olika typer av tak, eller sättas upp på en vägg. Väggmontage medför dock sämre upptagningsförmåga.

Riktning och lutning

För optimal prestanda sett över ett år bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 20° och 60° mot horisontalplanet. System som riktas rakt östligt och rakt västligt fungerar också, även om effekten kommer att bli mindre. Installation rekommenderas inte på tak vända mot norr.

 

Tabell effektivitet lutning riktning

 

Mängden el som genereras av ett solcellssystem kan också variera beroende på var i Sverige installationen görs.

 

SMHI Soltimmar kWh SMHI Soltimmar

Vad betyder kWp och kWh?

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). Detta indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Hur många kWp ett hushållssystem kan komma upp i beror på hur mycket kunden vill spendera på systemet, samt på takytans storlek. Den totala mängden el systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh). Påverkar gör systemets riktning, skuggning och hur solig platsen är, liksom på hur stort systemet är (i kWp). Ett vanligt system för hushåll är mellan 3 och 5kWp men många väljer runt 10kWp och kan även då sälja överskottet till nätbolagen. Varje kWp bör generera mellan 900 till 1000kWh om det inte ligger i skuggan, samt är riktat mot söder med en lutning på 30–50°.

 

Anläggningens plats

Takytans form

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler på ca 1,6 m2, vilket möjliggör montering på de flesta tak. Ett 3kWp-system bestående av 12 paneler som tillsammans upptar en yta på 15 m2 genererar ungefär 2800kWh per år. De flesta tak i Sverige rymmer oftast 4kWp-system eller mer.
 

Skuggning

Skuggning av en enskild solcellsmodul påverkar hela systemets prestanda men det är bara den enskilda raden som panelen är kopplad till som påverkas. Ett system kan tillåta viss skuggning tidigt eller sent på dagen, utan att verkningsgraden påverkas särskilt mycket. Mellan 10.00 och 16.00 bör det dock vara skuggfritt. Innan man installerar ett system bör man fundera på om det finns träd, skorstenar, antenner och ventilrör som skulle kunna skugga panelerna. Solcellssystem är inte helt beroende av direkt solljus, utan kan fortfarande generera energi även om det är molnigt. Molniga dagar genereras ungefär 1/3 av energin jämfört med soliga dagar under samma årstid.

Fotovoltaiska solcellstyper

Det finns flera olika sorters solcellspaneler med olika egenskaper, priser och fördelar. Huvudalternativen för hushållsbruk i Sverige är:

Kristallinceller

Dessa är den vanligaste sorten. Det finns skillnader i prestanda som beror på om man väljer en monokristallin cell (oftast den effektivaste av de två) eller en blandning av kristaller eller 'polykristallina' celler, som har ett mer marmorlikt utseende. Polykristallina celler kan vara billigare att tillverka. Våra paneler på Nordh Energy är alltid av typen monokristallin för bästa prestanda.

Hybridceller

Dessa kombinerar kristallina celler med en annan celltyp, har en tunn film för att ge bästa generella prestanda och kostar inte mycket mer att tillverka än konventionella kristallina celler.

Sammanfattning av jämförelser av olika tekniker

Hybridpaneler kostar ofta mer att köpa än andra typer. Det finns dock många andra faktorer som också påverkar den totala installationskostnaden för ett system.

Att ansluta till elnätet

Allmänt om anslutning

De allra flesta system installeras i byggnader som redan är anslutna till elnätet. Solpanelerna ansluts till nuvarande system och elen som genereras används antingen i fastigheten eller exporteras till elnätet, beroende på hur mycket el som används för stunden. Att ansluta till elnätet är inte så komplicerat som man kanske förväntar sig. När det gäller isolerade installationer utan anslutning till elnätet, kan solcellspaneler användas oberoende genomlagring i batterier som säkerställer tillgång till el när det inte finns tillräckligt dagsljus för att generera el eller när du behöver mer energi än systemet kan generera. Se våra smarta Off-grid utrustningar.

Anslutningsutrustning

Ett vanligt elnätsanslutet solcellssystem kräver inga batterier. Om elnätet av någon anledning slutar fungera, till exempel vid hårt väder, stänger elnätsanslutna växelriktare automatiskt av sig själva för att skydda tekniker som arbetar med reparation av kraftledningarna. Om elnätsrelaterade strömavbrott är vanliga bör man överväga att ha någon typ av back-up.

Tillstånd

I Sverige finns lokalt olika regler beträffande bygglov för solcellsanläggningar. Särskilda regler kan också gälla för installationer på platta tak, k-märkta byggnader samt världskulturarv och naturvårdsområden. Vi rekommenderar att man alltid kontrollerar med byggnadsnämnden i sin kommun innan installation påbörjas. Vi rekommenderar också att man alltid informerar sitt försäkringsbolag om installationen eftersom detta kanske måste noteras som ett sakförhållande på försäkringen. Installationen borde inte öka försäkringspremien men detta kan försäkringsbolaget upplysa om.

                            Effektivitet*       Ungefärlig yta per kW(m2)

Monokristallin         15–20%                         6–8

Polykristallin           13–16%                         7–9

Hybrid                     17%+                             5–6

*Effektiviteten i en solcell ger en indikation på hur mycket av solens energi som faktiskt används av systemet per enhetsarea. Ju högre effektiviteten är, desto bättre är cellen på att omvandla solens energi.