Frågor och svar om Solenergi och solceller


Vad är skillnaden på liggande respektive stående paketen?

Skillnaden på liggande och stående paneler är montagesättet. En solcell från LG är ca. 1×1,7 meter och det går åt olika
mängd material beroende på om det är liggande eller stående paneler. Ibland så går det att få ut mer effekt från takytan om man
väljer liggande montage eller så kan det vara mer estetiskt t.ex. om man har ett valmat tak.


Kan solpanelerna monteras på gräsmatta?

De färdiga paketen är inte anpassade för att montera på gräsmattan men det finns naturligtvis montagesätt även för detta.
I så fall är det en ställning som man monterar solcellerna på. Lösning finns för varje unikt behov.


Hur ansluts solanläggningen i huset? Är det mot befintlig elmätare och i så fall, hur mycket plats behövs det där?

Anläggningen ansluts till en ledig grupp i centralen och den skall säkras av.
Vissa nätägare vill att anslutning ska göras i mätarskåpet och andra definierar inte var.
Det finns ingen standard för detta i Sverige idag så det går inte att ge ett generellt svar.


Behövs bygglov?

Generellt så är det bygglovsfritt men det finns undantag t.ex. äldre byggnader eller områden med historia/kultur.
Ta kontakt med byggnadskontoret i din kommun, de kan svara på frågor om bygglov.

Kan man söka både ROT-avdrag och solcellsstöd för installation av solel?

Om du har fått bidrag för installationen kan du inte få ROT-avdrag också.
Nytt är att fr.o.m 1 Jan 2021 ska man kunna få 15% i ROT för hela anläggningen.


Hur ofta behöver man rengöra solpanelerna?

Det beror helt och hållet på förutsättningarna där du bor. I till exempel kustnära områden med mycket
salt i luften får panelerna mer beläggning och kan behöva spolas av lite oftare. 
En del säger att man generellt inte behöver rengöra panelerna utan att regnvattnet brukar
räcka för att hålla dem rena. Vi rekommenderar att man spolar av dem ca två gånger per år som en tumregel.
Tänk på att vara lite försiktig så att panelerna inte skadas.


Tål panelerna belastning från snön?

Panelerna klarar snöbelastning motsvarande 540 kg/kvm eller mer för LG.
På tak med tillräcklig lutning brukar inte snön bli liggande utan kanar av men på tak
med lägre lutning kan man behöva sopa av snön.
Använd sopkvast och inte snöskyffel då du kan skada panelerna.
Tänk på att panelerna kan ta skada om man går på dem!


Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.


Hur mycket el genererar solcellerna?

Ett solcellssystem från oss omvandlar cirka 17-20 procent av den inkommande solenergin till elektricitet.
Elproduktionen är beroende av olika faktorer som t.ex takets lutning och riktning, hur stor solinstrålningen
är samt om taket skuggas av träd, skorstenar eller andra hus.
Årsproduktionen för ett system som inte skuggas och som är riktat mot söder varierar mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kWp.


Kan man lagra el som man inte använder?

Nej, eftersom inget batteri är kopplat till solcellssystemet kan du inte lagra elen.
Istället matas överskottselen ut på elnätet och kan säljas vidare till andra elhandelskunder.
Vi har även lösningar för batterisystem s.k. hybridanläggning och för detta kan man
få bidrag med upp till 60% av kostnaden upp till ett maxbelopp på 50 000kr.
Vi har en batterilagringar från t.ex. Solarwatt som kan kopplas direkt till en befintlig anläggning
men dessvärre så fungerar inte detta med växelriktare från Solaredge med optimerare.


Finns det tillräckligt mycket sol i Sverige för solpaneler?

När man ser på den genomsnittliga solinstrålningen i världen ligger Sverige i samma zon som stora delar av centraleuropa.
Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex England och Tyskland där det finns väldigt många solcellsanläggningar.
Så svaret är ja, det finns tillräckligt med sol i Sverige.


Vilka fördelar är det med solel?

Du kan säkra en del av ditt energibehov för över 30 år framåt. Eftersom du minskar ditt behov av att köpa el
blir du mindre påverkad av hur elpriset förändras. Det beror på hur investeringen finansieras, om du får bidrag,
hur mycket el ditt system producerar och hur mycket el du använder respektive matar ut på nätet och
avgör hur lönsam investeringen blir.
Hur mycket el anläggningen kan producera beror på faktorer som vart i landet, takets lutning och riktning samt eventuell skuggning.


Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på taket (andra placeringar är också möjliga) och kopplas till elsystemet.
Kort sagt producerar systemet mest el när solen lyser en solig sommardag och minst el en mulen dag på vintern.
Produktionen är högst mellan mars-oktober.


Hur går anslutning till elnätet till?

Elektrikern som gör inkopplingen av installationen anmäler till ditt nätbolag och när de fått anmälan kommer
de att kontakta dig för att göra ett mätarbyte sen är det fritt fram att producera din egen el.


Producerar solcellerna el på vintern?

Solen står lågt på himlen under vintern och antalet soltimmar är inte så många därför är produktionen mindre.
Om panelerna är täckta av för mycket snö så produceras ingen el alls.
Var alltid försiktig så att panelerna inte skadas.


Är det någon skillnad på solceller och solfångare?

Ja, det är skillnad. Solceller producerar el och solfångare producerar värme.


Hur vet jag om mitt hus är lämpligt att installera solpaneler på?

- Du ska ha en fri takyta för den storlek av anläggning ni önskar t.ex. ca.5kvm/ kW.
- Takytan bör helst vara vänd mot syd men det går alldeles utmärkt att ha mot väst och öst med något lägre produktion.
- Takytan bör vara fri från skugga och har man många skuggor på taket har vi lösning för även detta med s.k. optimerare.
- Takytan ska ha en lutning på cirka 20-60 grader. Även andra lutningar.
- Huset bör ha en säkringsnivå på minst 16A. Vi har även lösningar för hus helt utan elförsörjning.
- Plats för solcellsanläggningens växelriktare bör helst vara nära elcentralen alt. mätarskåpet men är inget krav.

Please publish modules in offcanvas position.