Service & Underhåll

Har ni en solcellsanläggning som känns osäker eller inte fungerar så har vi kunskapen och hjälper er med reparationer, service, underhåll och rengöring men även kontroller så att den även blir en riskfri anläggning.

Alla våra arbeten med service på solcellsanläggningar följer den nya EU-standarden EN IEC 62446-2 och protokollförs med ett överlämnande till er som beställer. Protokollet är för att ge en indikation på vad som bör åtgärdas med hänseende till säkerhet och effektivitet.

Här är våra tjänster som vi utför på solcellsanläggningar och med tiden så kan det vara viktigt att behöva en genomgång och rengöring av er solcellsanläggning för att undvika en lägre elproduktion samt att även kunna upptäcka eventuella problem med solceller, växelriktare, kablar och montage.

Klicka bara på knappen ”OFFERT” längre nedan så kan ni skicka en förfrågan för att få hjälp med det ni behöver.
Ni får även gärna ringa oss på – 0735 541010

Rengöring av solceller med borst
Rengöring

Vår rengöring görs skonsamt med en mjuk borste och rent vatten.

Mätning av hotspots med värmekamera för solceller
Hot Spots

Denna mätning görs med en Thermokamera för att upptäcka anomalier.

Mätning och kontroll av strängar för solceller
Prestandamätning

Vi mäter prestandan för varje sträng i anläggningen.

Montage av solceller
Fastsättning klämmor

Här kontrollerar vi klämmor som håller fast solcellerna så de är helt säkrade.

Kabel med kontakt för solceller
Genomgång Kablar

Vi kontrollerar skador på kablar och genomföringar

Fronius växelriktare för solceller service
Kontroll Växelriktare

Kontroll av växelriktarens kylfläkt, funktionalitet och uppdatering av programvaran.

Med åren som går så blir det allt viktigare att se till att solcellerna mår bra och producerar som det är tänkt att göra. Då faktorer som kan vara avgörande är att det inte bildats någon beläggning och smuts som kan påverka produktionen men även så kan andra faktorer vara oerhört viktigt att komma till rätta med. Dessa faktorer kan vara s.k. Hot-Spots vilket innebär att kiselplattorna i själva solcellen blir individuellt för varma då de till exempel utsatts för någon sorts påfrestning då de installerades eller att de inte riktigt blev perfekt vid produktionen. Detta kan i förlängningen orsaka att kiselplattan bokstavligen bränns upp med ett hål genom hela solcellen och i värsta fall att solcellen faktiskt fattar eld vilket det finns otaliga exempel på.

Ytterligare faktorer som kan påverka solcellsanläggningen är att kablarna från solcellerna till växelriktaren och skadats av någon anledning vilket kan resultera i en ljusbåge som i sin tur kan orsaka brand i fastigheten och detta bör visuellt kontrolleras så långt det går.

För att säkerställa att solcellerna verkligen producerar enligt utlovade specifikationer för bland annat effektgarantier så kan vi mäta upp värdena för produktion och jämföra dessa med vad solcellerna egentligen ska prestera efter den tid som gått då de blev installerade. För att få en korrekt mätning för dessa värden så förutsett att solcellerna är rena och att ingen skugga förekommer.

Ur säkerhetssynpunkt så är det alltid bra att kontrollera att solcellerna verkligen är fastsatta ordentlig för att undvika risken att de kan lossna och orsaka skador på omkringliggande egendomar och i värsta fall orsaka personskador vilket är det sista man önskar.

Det som har blivit aktuellt den sista tiden är elektromagnetiska störningar från solcellsutrustningen s.k. EMC där reglerna kontinuerligt stramas åt för att inte störa till exempel mobiltelefoni m.m. men än viktigare för ens egen hälsa att inte vara utsatt för onödig strålning i sitt hem. Vi kan mäta detta för att se så det inte förekommer några onödiga störningar i fastigheten och omgivning.

Vi kan hjälpa er med att komma till rätta med samtliga eventuella problem som kan ha orsakats över tid och man kan välja de olika tjänster man vill ha utfört separat eller som en totaltjänst för att få en helhetsbild över hur säker anläggningen är och att den presterar det bästa den är konstruerad för.

Om ni är intresserade av att få veta mer och få en offert för det som ni önskar få utfört på er anläggning så klicka nedan och fyll i vårt planeringsunderlag.

OFFERT

Effekt

Exempel på vad det kan ge efter rengöring och övrig service

Rengöring

Med en rengöring så kan det ge en effektökning på upp till 20%. Men också estetiskt tilltalande solceller igen.

Termografi - Hot Spot

En hotspot kan sänka effekten med minst 32%. Dessutom undviker man en möjlig orsak till brandrisk.

Kablar & Kontakter

Om en av strängarna inte producerar minskar det med te.x 50%. Även här föreligger en brandrisk.

Mätningar Effekt

Upptäcker om solceller/sträng inte fungerar enligt specifikation. Berättigande till effektgaranti hos tillverkare